NL-Tournaments, Well (Gld.), Nederland - Frequently Asked Questions (FAQ)

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

Het toernooi

Sponsors

Reglement

Toernooischema’s

Uitslagen

Foto’s

Over ons/Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ)

 

Op deze pagina vind je de antwoorden op de veel gestelde vragen (FAQ) met betrekking tot het jeugdvoetbaltoernooi en NL‑Tournaments. Staat jouw vraag en/of het door jouw gezochte antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 

In de hieronder staande vragen en antwoorden worden de volgende entiteiten onderkend:

 

·       Toernooi

:

dit is het jeugdvoetbaltoernooi.

·       Organisatie

:

Yordi Vos.

·       Faciliterende Vereniging(en)

:

dit is de vereniging waar het Toernooi plaatsvindt.

·       Wedstrijdleiding

:

dit is de wedstrijdleider van de Faciliterende Vereniging.

·       Team(s)

:

bestaat uit de spelers en één of meer meerderjarige leiders, al dan niet vergezeld van supporters.

 

 

 

 

 

 

Hoe kan ik een Team inschrijven voor het Toernooi?

Inschrijven voor het Toernooi is simpel: stuur ons een e-mail waarin je verzoekt om het inschrijfformulier. Klik hier om dat nu te doen! In reactie op jouw verzoek stuurt de Organisatie je het inschrijfformulier toe met daarbij het verzoek dit volledig in te vullen, te retourneren én tegelijkertijd het inschrijfgeld over te maken op de daarvoor bestemde bankrekening.

Je kunt overigens het ontvangen inschrijfformulier gebruiken voor het inschrijven van meerdere teams. Je dient dan wel voor ieder Team het inschrijfformulier afzonderlijk in te vullen.

 

Inschrijven mogelijk t/m: woensdag 24 augustus 2022.

 

Wanneer is de inschrijving ‘officieel’?

Een inschrijving is pas ‘officieel’ na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier én de betaling van het inschrijfgeld. Als aan één van beide zaken niet is voldaan dan behoudt de Organisatie zich het recht voor een Team zonder enige vorm van verwittiging van de deelnemerslijst af te halen.

 

Waarom moet er inschrijfgeld worden betaald, het Toernooi wordt toch gesponsord?

Dat klopt, maar deze sponsoring is lang niet toereikend om alle kosten te dekken. Daarom vragen we per team € 15,- inschrijfgeld. Dit bedrag wordt 100% gebruikt voor de aankoop van bekers en medailles.

Daarnaast werpt het vragen van inschrijfgeld een barrière op waarmee we willen voorkomen dat men zich eventjes inschrijft om vervolgens weer uit te schrijven waardoor de toernooischema’s doorlopend overhoop worden gegooid. Om diezelfde reden verstrekken we ook het inschrijfformulier alleen op aanvraag.

 

Wanneer krijgt een Team het inschrijfgeld retour?

Zodra de inschrijving ‘officieel’ is krijgt een Team in principe het betaalde inschrijfgeld niet retour. Enkel zwaarwegende persoonlijke omstandigheden of het annuleren van (een deel) van het Toernooi door de Organisatie vormen hierop een uitzondering.

 

Hoe weet ik op welke accommodatie mijn Team moet spelen?

De leeftijdscategorieën zijn verdeeld over de accommodaties van de Faciliterende Vereningen. De Organisatie heeft deze verdeling ver voor de Toernooi-dag al gemaakt. Echter, om diverse redenen kan de accommodatie waar jij moet spelen veranderen. Raadpleeg daarom vóór vertrek hier de meest actuele locatieoverzicht.

 

Mijn Team hoeft pas om 10:00 uur te spelen maar de 1e wedstrijd in mijn poule begint al om 09:00 uur: moet mijn Team dan toch om 08:30 uur aanwezig zijn?

Ja, van alle Teams wordt verwacht dat ze zich minimaal 30 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd hebben gemeld bij de Wedstrijdleiding zodat de Wedstrijdleiding weet dat het vooraf opgezette toernooischema ook daadwerkelijk zo ten uitvoer kan worden gebracht en er geen onverwachte ‘gaten’ vallen door Teams die zonder afmelding toch niet op komen dagen.

 

We komen ’s ochtends voor vertrek naar het Toernooi tot de ontdekking dat we te weinig spelers hebben waardoor we niet kunnen deelnemen, hoe kunnen we dit doorgeven?

Indien op de dag van het Toernooi blijkt dat een Team onverhoopt niet kan deelnemen, dient het Team zonder enige tijdsvertraging telefonisch contact te zoeken met de Wedstrijdleiding. Kan het Team de Wedstrijdleiding niet bereiken, dan dient het Team met de Organisatie te bellen. Zie voor alle contactgegevens het toernooireglement.

 

Moet ons Team verschillende tenues meenemen?

Ja, ieder Team dient reserveshirts mee te nemen. Als alternatief voor reserveshirts mogen ook hesjes worden gebruikt.

 

Waar zie ik welke Teams zich al hebben ingeschreven voor het Toernooi?

Wil je zien welke teams zich tot dusver hebben ingeschreven, wat de wedstrijdschema’s zijn of tijdens het toernooi ‘Live’ op de hoogte blijven de standen? Download dan de Tournify app, deze is beschikbaar voor zowel Android als Apple.

 

 

Zodra geïnstalleerd, zoek ons toernooi en de gewenste speellocatie op door te zoeken op ‘NL-Tournaments’.

 

Wat voor prijzen zijn er te verdienen?

Het Toernooi kent geen geldprijzen en/of prijzen in natura, wel zijn er bekers en/of medailles te verdienen:

 

·       JO8 t/m JO12 en MO11: de Teams die op de 1e t/m 3e plaats eindigen ontvangen per Team een beker. Ook ontvangen de spelers van deze Teams respectievelijk een goud-, zilver- of bronskleurige medaille. De spelers van de Teams die op een 4e of lagere plaats eindigen ontvangen een zilverkleurige herinneringsmedaille.

·       JO13 en hoger, MO13 en hoger: de Teams die op de 1e t/m 3e plaats eindigen ontvangen per Team een beker. Ook ontvangen de spelers van deze Teams respectievelijk een goud-, zilver- of bronskleurige medaille.

 

Let op: ook al behoort jouw Team aan het einde van de Toernooi-dag niet tot de top 3, ga niet zondermeer weg maak check of jouw Team nog herinneringsmedailles krijgt!

 

Waarom moeten we een spelerlijst inleveren zodra we ons Team bij de Wedstrijdleiding aanmelden?

De leider van het Team moet bij aanvang van het Toernooi een volledig ingevulde spelerslijst overhandigen aan de Wedstrijdleiding van de betreffende speellocatie. Op deze lijst staat naast de naam van het Team en diens leiders: per speler zijn/haar volledige voor-/achternaam en K.N.V.B.-relatienummer. Het primaire doel van de spelerslijst is om te voorkomen dat spelers van een Team gedurende het Toernooi uitkomen in een ander Team, al dan niet in een andere leeftijdscategorie en/of niveau. De spelerslijst maakt controle hiervan mogelijk. Daarnaast kan de Organisatie of de Faciliterende Vereniging op basis van de spelerslijst een Team rapporteren aan de K.N.V.B. indien dit noodzakelijk is.

Zie voor meer toelichting het toernooireglement, paragraaf ‘Spelerslijst & identificatie’.

 

Moeten de K.N.V.B.-relatienummers op de spelerslijst worden vermeld want ik kan deze niet vinden?

Ja, de K.N.V.B.-relatienummers dienen vermeld te worden op de spelerslijst. Mocht je ze niet kunnen vinden, raadpleeg dan de Secretaris van jouw vereniging.

 

Mogen er spelers deelnemen zonder K.N.V.B.-spelerspas?

Nee, alleen spelers met een K.N.V.B.-spelerspas of een aantoonbare aanvraag hiertoe, mogen deelnemen aan het Toernooi (zie ook de volgende vraag).

 

Een speler is nog geen lid van onze vereniging. Diens lidmaatschap is in aanvraag en daardoor heeft hij/zij nog geen K.N.V.B.-relatienummer: mag deze speler deelnemen aan het Toernooi?

Deze speler mag alleen deelnemen aan het Toernooi als er ook daadwerkelijk een lidmaatschapsaanvraag bij de vereniging is gedaan, die resulteert in het verkrijgen van een K.N.V.B.-relatienummer. De leider van het Team dient, samen met een verder volledig ingevulde spelerslijst, ook een schriftelijke verklaring van het verenigingsbestuur mee te nemen waarin staat dat de lidmaatschapsaanvraag is gedaan.

 

Wat gebeurt er met de door NL-Tournaments via het inschrijfformulier maar ook via de spelerslijst verkregen persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens van de Teams worden niet gedeeld met derden. Uitzondering hierop is het verstrekken van de Team-namen, de namen én de mobiele telefoonnummers van de leiders van de Teams aan de Wedstrijdleiding van de Faciliterende Verenigingen. Dit ten behoeve van de voortgang van het Toernooi.

 

Ik wil niet worden gefotografeerd of gefilmd!

Er worden tijdens het Toernooi foto’s en/of filmpjes gemaakt, dit kan door iederen gebeuren. Door spelers, coaches, begeleiders, ouders, toeschouwers maar ook door fotografen van de Faciliterende Verenigingen op verzoek van de Organisatie. Met de inschrijving van het Team is akkoord geven tot het op beeldmateriaal vastleggen van het Team. Er kan hiertegen tijdens het Toernooi of achteraf dan ook geen bezwaar meer worden gemaakt.

 

Heeft de Organisatie een commercieel motief om het Toernooi te organiseren?

Nee, de Organisatie heeft geen commercieel motief om het Toernooi te organiseren. De Organisatie is ‘amateuristisch’ van aard en heeft enkel als doelstelling quitte te spelen (opbrengsten = uitgaven). Om de kosten te dekken wordt er een hoofsponsor betrokken en wordt er inschrijfgeld gevraagd.

 

Ik ben (een deel van) mijn persoonlijke spullen vergeten, wat nu?

Geen paniek en ga niet meteen van het ergste uit maar neem zo spoedig mogelijk contact op met de Faciliterende Vereniging. Raadpleeg het toernooireglement voor de contactgegevens van de Faciliterende Vereniging waar jij bent geweest.

Noch de Organisatie, noch de Faciliterende Vereniging is op enigerlei wijze aansprakelijk voor de geleden schade door vermissing van (persoonlijke) eigendommen of bezittingen.

 

Mijn persoonlijke spullen zijn vermist of gestolen, wat nu?

Ook hier geldt: blijf rustig! Zolang je zelf in orde bent is dat het belangrijkst. Meld de vermissing van jouw spullen direct bij de Wedstrijdleiding. Indien nodig, doe aangifte bij de politie via www.politie.nl.

Noch de Organisatie, noch de Faciliterende Vereniging is op enigerlei wijze aansprakelijk voor de geleden schade door diefstal van (persoonlijke) eigendommen of bezittingen.